متقاضی ایده‌آل تزریق ژوویدرم اکثر بزرگسالان می‌توانند متقاضی تزریق ژوویدرم باشند، البته تولیدکننده ژل، تزریق ژل ژوویدرم را برای افراد زیر ۲۱ سال مناسب نمی‌داند . افراد زیر مجاز به تزریق ژل ژوویدرم نیستند: دارای سابقه حساسیت‌های شدید متعدد، واکنش‌های آلرژیک شدید
ادامه مطلب